White Chimney

White Chimney

Seagull sitting on a white chimney against a dark sky
Ref:
Date:
Location:
Photographer:
White Chimney

White Chimney

Seagull sitting on a white chimney against a dark sky
Ref:
Date:
Location:
Photographer: